Οι εγκαταστάσεις μας

Στο National K-9 υπάρχουν 2 ξεχωριστοί χώροι εκπαίδευσης 1 και 2 στρεμμάτων αντίστοιχα. Επίσης υπάρχει ανεξάρτητος, προσεγμένος χώρος με 32 κλουβιά μεγέθους 1,5μ x 2μ x 3,5μ το καθένα για τους σκύλους οι οποίοι παραμένουν στο κέντρο καθόλη την διάρκεια της εκπαίδευσης. Κατά την παραμονή στις εγκαταστάσεις μας, οι σκύλοι ασκούνται σε καθημερινή βάση στους υπαίθριους χώρους της σχολής. Υπάρχει επίσης χώρος παραμονής των επισκεπτών όπου μπορεί ο ιδιοκτήτης να παρακολουθήσει την εξέλιξη της εκπαίδευσης του σκύλου του.